NYBONDAS TRÄDGÅRD

Nybondas är ett litet skärgårdshemman beläget i Söderby på Stor-Pellinge.

Ägaren Anne-Maj Johanssons föräldrar var mångsysslare, liksom generationen före dem. Förutom småskaligt jord- och skogsbruk har det på stället bl.a. byggts träbåtar.

 

Nybondas trädgård sedan 1988

I och med den nya färjförbindelsen år 1983 blev det för oss igen möjligt att bo och verka på Pellinge.

Jag övertog hemstället genom generationsskifte 1988. Med trädgårdsmästar- och trädgårdsteknikerutbildning i bagaget grundade jag Nybondas Trädgård.

Växthusarealen är i dag 725 kvadratmeter. Verksamheten är säsongsbetonad från april till september. År 2011 blev Anne-Maj vald av Borgå sockens lantmannagille till årets Borgåbonde.

Till verksamheten hör också stuguthyrning.

 

Välkommen till Pellinge!

Oss hittar du ca 30 km söderut från Borgå. Upplev färjan, broarna och den vackra skärgården!

 

Hitta till oss! Läs mer om Pellinge