Min historia

Jag heter Anne-Maj Johansson och är en infödd Pellingebo. Sedan generationsskiftet 1988 har jag skött hemgården Nybondas i Söderby på ön Stor-Pellinge.

På skärgårdshemmanet Nybondas har det genom tiderna idkats både jord- och skogsbruk i mindre skala samt även byggts träbåtar. I dag har odlingarna flyttat till mina växthus. I och med den nya färjförbindelsen år 1983 blev det för oss möjligt att bo och verka på Pellinge.

Mina föräldrar, liksom de flesta skärgårdsbor, var mångsysslare. Därmed kom också stuguthyrningen med som en del av verksamheten. Jag har fortsatt och delvis utvidgat verksamheten och i dag är jag hyresvärd för fem skärgårdsstugor. De stugor som vi hyr ut har aldrig stått tomma någon längre tid, utan har bebotts av nöjda hyresgäster under kortare och längre perioder. Alla stugor har sin egen historia och du kan läsa om dem på vår stugsida pellingecottages.fi.

Nybondas smakar sommar

Jag är utbildad trädgårdsmästare och trädgårdstekniker. Sedan 1988 är jag även trädgårdsföretagare då jag på mitt hemställe grundade Nybondas Trädgård. I gårdens växthus odlar jag mest sommarblommor men även örter och grönsaksplantor samt söta tomater, hallon och jordgubbar. Växthusarealen är i dag 725 m2. År 2011 blev Anne-Maj vald av Borgå sockens lantmannagille till årets Borgåbonde.

Jag säljer mina produkter på Pellinge Sommartorg. och jag kan garantera att dom smakar som sommar ska smaka!

Verksamheten är säsongsbetonad från april till september.

Anne-Maj Johansson

GILLADE DU - DELA INNEHÅLLET